108 Names of lakshmi in Hindi laxmi Ji Ke Naam in Hindi लक्ष्मी 108 नाम :

108 names of lakshmi in hindi – लक्ष्मी 108 नाम 

 • देवी लक्ष्मी जी के 108 नाम ( 108 names of Goddess Laxmi in Hindi )
 • 1. प्रकृती
  2. विकृती
  3. विद्या
  4. सर्वभूतहितप्रदा
  5. श्रद्धा
  6. विभूति
  7. सुरभि
  8. परमात्मिका
  9. वाचि
  10. पद्मलया
  11. पद्मा
  12. शुचि
  13. स्वाहा
  14. स्वधा
  15. सुधा
  16. धन्या
  17. हिरण्मयी
  18. लक्ष्मी
  19. नित्यपुष्टा
  20. विभा
  21. आदित्य
  22. दित्य
  23. दीपायै
  24. वसुधा
  25. वसुधारिणी
  26. कमलसम्भवा
  27. कान्ता
  28. कामाक्षी
  29. क्ष्रीरोधसंभवा, क्रोधसंभवा
  30. अनुग्रहप्रदा
  31. बुध्दि
  32. अनघा
  33. हरिवल्लभि
  34. अशोका
  35. अमृता
  36. दीप्ता
  37. लोकशोकविनाशि
  38. धर्मनिलया
  39. करुणा
  40. लोकमात्रि
  41. पद्मप्रिया
  42. पद्महस्ता
  43. पद्माक्ष्या
  44. पद्मसुन्दरी
  45. पद्मोद्भवा
  46. पद्ममुखी
  47. पद्मनाभाप्रिया
  48. रमा
  49. पद्ममालाधरा
  50. देवी
  51. पद्मिनी
  52. पद्मगन्धिनी
  53. पुण्यगन्धा
  54. सुप्रसन्ना
  55. प्रसादाभिमुखी
  56. प्रभा
  57. चन्द्रवदना
  58. चन्द्रा
  59. चन्द्रसहोदरी
  60. चतुर्भुजा
  61. चन्द्ररूपा
  62. इन्दिरा
  63. इन्दुशीतला
  64. आह्लादजननी
  65. पुष्टि
  66. शिवा
  67. शिवकरी
  68. सत्या
  69. विमला
  70. विश्वजननी
  71. तुष्टि
  72. दारिद्र्यनाशिनी
  73. प्रीतिपुष्करिणी
  74. शान्ता
  75. शुक्लमाल्यांबरा
  76. श्री
  77. भस्करि
  78. बिल्वनिलया
  79. वरारोहा
  80. यशस्विनी
  81. वसुन्धरा
  82. उदारांगा
  83. हरिणी
  84. हेममालिनी
  85. धनधान्यकी
  86. सिध्दि
  87. स्त्रैणसौम्या
  88. शुभप्रदा
  89. नृपवेश्मगतानन्दा
  90. वरलक्ष्मी
  91. वसुप्रदा
  92. शुभा
  93. हिरण्यप्राकारा
  94. समुद्रतनया
  95. जया
  96. मंगला देवी
  97. विष्णुवक्षस्स्थलस्थिता
  98. विष्णुपत्नी
  99. प्रसन्नाक्षी
  100. नारायणसमाश्रिता
  101. दारिद्र्यध्वंसिनी
  102. देवी
  103. सर्वोपद्रव वारिणी
  104. नवदुर्गा
  105. महाकाली
  106. ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका
  107. त्रिकालज्ञानसम्पन्ना
  108. भुवनेश्वरी
 • 108 Names of lakshmi in Hindi
 • Laxmi Aarti lyrics in Hindi Aarti laxmi Ji ki in Hindi लक्ष्मी जी की आरती lakshmi

.